top of page

שאלון

יקרה,
תודה שבחרת לקחת חלק בסדנה "יוצרות זוגיות מאושרת" והשתתפת בה. אנחנו עומדות להשלים את החלק ה- live הסדנה וחשוב לי ללמוד על החוויה שלך בתוכה.
גם כדי ללמוד לעתיד, אבל במיוחד כדי לדעת אם משהו חסר לך על מנת שהתהליך יהיה שלם עבורך. 
אנא עני על השאלות בכנות ובפתיחות ונסי להתייחס אליהן כחלק משמעותי מהתהליך עצמו. להשלמה יש חשיבות אדירה, לעתים גדולה יותר מכל שיעור שהיה. 
בשאלות את יכולה להתייחס להיבטים שונים של המפגשים: מידת העניין שחווית בתכנים ובתרגילים, מבנה השיעורים והקצב שלהם, היחס האישי שקיבלת, איך הרגשת בתוך הקבוצה, האם המרחב נחווה בטוח עבורך ועוד... 
מאוד לא מרוצהלא מרוצהדי מרוצהמרוצהמרוצה מאוד
עד כמה ענה התהליך בסדנה על הצפיות שלך - עד כמה הייתה הסדנה לשביעות רצונך?
עד כמה את מרגישה שהסדנה תרמה לך וקידמה אותך בדרך שלך ליצירת הזוגיות המאושרת שלך?
לא תרמה כללתרמה מעטתרמהתרמה מאודתרמה המון
תודה רבה על השקעת הזמן והמשוב
bottom of page