top of page
<< חזרה

יערה אחת ה- מטפלות ה-כי טובות שפגשתי בחיי. בין שאר התכונות המופלאות שלה יכולת הקשבה נדירה. כמו כן היא מכוונת ושואלת שאלות עומק סקרניות, מביאה הכלה וקבלה, ודיוק רב במינון בין לתת מקום להתפרקות ושחרור לבין איסוף ותשומת לב לאיך אפשר לשנות. עם המון תשומת לב לגוף ולנשימה (ר. כ)

bottom of page