top of page
<< חזרה

היתה לי חוויה מדהימה ומשמעותית, חידשה לי הרבה. הקורס אפשר לי להתקרב לעצמי..לגלות חלקים בעצמי שלא הייתי מודעת אליהם... ובצורה כל כך טבעית , נינוחה ונעימה. אני ממליצה בחום!! דבר ראשון ההנחיה שלך יערה ברגישות, חכמה ופשטות... והדבר השני זה התכנים הייחודיים שעזרו לי להתחבר לעצמי. יערה כל כך אותנטית, מחוברת, רגישה ומביאה עומקים וחיבורים פנימה בפשטות שלא חשבתי שאפשריים...

bottom of page