top of page
<< חזרה

"המופע ואת ומתן עורר את הגוף שלי, הרגשות שלי, עלי, על החיים ובעיקר על מה אפשרי... תודה גדולה על הזכות שנתת לי להציץ במסע המעורר של חייך ותודה שבחרת לתרום אותו לכל אדם."

bottom of page